Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายนาค บุญเทพ นายกอบต.ขุนควร มอบหมายให้ นายสนั่น ยะกิจ รองนายก อบต.ขุนควร นายบุญมา พรมคำอ้าย ประธานสภา อบต.ขุนควร และ นายพีระพันธุ์ นันทชาติ ปลัด อบต.ขุนควร พร้อมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร ได้มอบกระเบื้อง สังกะสี และวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) บ้านน้ำปุก หมู่ 1 จำนวน 16 หลังคาเรือน และบ้านสันกลาง หมู่ 12 จำนวน 42 หลังคาเรือน

123

infologo5

footer3