Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมคณะกรรมการแผนฯ 03 กรกฎาคม 2563 42
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 03 กรกฎาคม 2563 46
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 03 กรกฎาคม 2563 36
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 22 มิถุนายน 2563 53
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 22 มิถุนายน 2563 39
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 22 มิถุนายน 2563 53
บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 16 มิถุนายน 2563 46
สรุปรายงานสถิติการให้บริการของอบต.ปี2563 16 มิถุนายน 2563 60
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2563 29 พฤษภาคม 2563 94
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการฯ 28 เมษายน 2563 39
ขยายกำหนดเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบ 2563 01 เมษายน 2563 99
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 09 มีนาคม 2563 133
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล 2 อัตรา 03 มีนาคม 2563 157
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับที่ 2 14 กุมภาพันธ์ 2563 136
ประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น 03 กุมภาพันธ์ 2563 153
การเสริมสร้างวินัยข้าราชการ 30 กันยายน 2562 10
แนวทางการลงโทษทางวินัยข้าราชการ 30 กันยายน 2562 10
การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 30 กันยายน 2562 11
ประชาสัมพันธ์โครงการประจำปี 2562 30 กันยายน 2562 9
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ 02 กรกฎาคม 2562 326
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 18 มิถุนายน 2562 817
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 17 มิถุนายน 2562 276
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 17 มิถุนายน 2562 299
สรุปสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ 17 มิถุนายน 2562 361
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 17 มิถุนายน 2562 349

infologo5

footer3