Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 18 มกราคม 2564 15
การประชุมคณะกรรมการแผนฯ 03 กรกฎาคม 2563 142
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 03 กรกฎาคม 2563 148
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 03 กรกฎาคม 2563 129
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 22 มิถุนายน 2563 171
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 22 มิถุนายน 2563 176
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 22 มิถุนายน 2563 206
บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 16 มิถุนายน 2563 186
สรุปรายงานสถิติการให้บริการของอบต.ปี2563 16 มิถุนายน 2563 174
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2563 29 พฤษภาคม 2563 219
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการฯ 28 เมษายน 2563 129
ขยายกำหนดเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบ 2563 01 เมษายน 2563 184
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 09 มีนาคม 2563 247
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล 2 อัตรา 03 มีนาคม 2563 289
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับที่ 2 14 กุมภาพันธ์ 2563 262
ประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น 03 กุมภาพันธ์ 2563 258
การเสริมสร้างวินัยข้าราชการ 30 กันยายน 2562 113
แนวทางการลงโทษทางวินัยข้าราชการ 30 กันยายน 2562 119
การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 30 กันยายน 2562 123
ประชาสัมพันธ์โครงการประจำปี 2562 30 กันยายน 2562 112
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ 02 กรกฎาคม 2562 435
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 18 มิถุนายน 2562 1095
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 17 มิถุนายน 2562 381
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 17 มิถุนายน 2562 419
สรุปสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ 17 มิถุนายน 2562 517

infologo5

footer3