Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 15 พฤศจิกายน 2561 10
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ 06 พฤศจิกายน 2561 25
รายงานผลการดำเนินงาน2561 06 พฤศจิกายน 2561 27
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร 06 พฤศจิกายน 2561 31
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควรเชิญชวนมาคัดแยกขยะกันเถอะ 21 สิงหาคม 2561 62
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 18 มิถุนายน 2561 16
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2561 18 มิถุนายน 2561 17
ประกาศอัตรากำลัง 2559 14 มิถุนายน 2561 106
แบบแสดงผลการดำเนินงาน 1/2561 30 มกราคม 2561 236
งบแสดงสถานะทางการเงิน2560 22 พฤศจิกายน 2560 216
ประกาศรับสมัครงาน!!! 16 มกราคม 2560 565
งบแสดงฐานะทางการเงิน 11 พฤศจิกายน 2559 598
งบทดลอง ปี 2559 11 พฤศจิกายน 2559 713
แบบประเมินของผู้บริหารและอำนวยการ 31 สิงหาคม 2559 884
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 31 สิงหาคม 2559 14979
แบบประเมินระบบแท่งครู 31 สิงหาคม 2559 1422
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ 31 สิงหาคม 2559 1818
บัญชีจัดตำแหน่ง อบต.ขุนควร 31 สิงหาคม 2559 804
ประกาศ การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยความพิการ 02 กุมภาพันธ์ 2559 1920
แผนอัตรากาลัง 3 ปี 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 06 มกราคม 2559 495
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ 06 พฤศจิกายน 2558 42080
งบแสดงฐานะทางการเงินปี 58 02 พฤศจิกายน 2558 840
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 กรกฎาคม 2558 43241
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 02 มิถุนายน 2558 70843

footer3