Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ 02 กรกฎาคม 2562 65
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 18 มิถุนายน 2562 134
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 17 มิถุนายน 2562 74
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 17 มิถุนายน 2562 78
สรุปสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ 17 มิถุนายน 2562 92
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 17 มิถุนายน 2562 81
บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียน 2562 07 มิถุนายน 2562 99
คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 23 มกราคม 2562 193
งบแสดงฐานะทางการเงิน 2561 27 พฤศจิกายน 2561 373
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 15 พฤศจิกายน 2561 358
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ 06 พฤศจิกายน 2561 333
รายงานผลการดำเนินงาน2561 06 พฤศจิกายน 2561 553
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร 06 พฤศจิกายน 2561 366
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควรเชิญชวนมาคัดแยกขยะกันเถอะ 21 สิงหาคม 2561 385
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 18 มิถุนายน 2561 419
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2561 18 มิถุนายน 2561 441
ประกาศอัตรากำลัง 2559 14 มิถุนายน 2561 509
แบบแสดงผลการดำเนินงาน 1/2561 30 มกราคม 2561 616
งบแสดงสถานะทางการเงิน2560 22 พฤศจิกายน 2560 827
ประกาศรับสมัครงาน!!! 16 มกราคม 2560 896
งบแสดงฐานะทางการเงิน 11 พฤศจิกายน 2559 936
งบทดลอง ปี 2559 11 พฤศจิกายน 2559 1103
แบบประเมินของผู้บริหารและอำนวยการ 31 สิงหาคม 2559 1317
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 31 สิงหาคม 2559 16320
แบบประเมินระบบแท่งครู 31 สิงหาคม 2559 1848

footer3