Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควรเชิญชวนมาคัดแยกขยะกันเถอะ 21 สิงหาคม 2561 17
ประกาศอัตรากำลัง 2559 14 มิถุนายน 2561 65
แบบแสดงผลการดำเนินงาน 1/2561 30 มกราคม 2561 189
งบแสดงสถานะทางการเงิน2560 22 พฤศจิกายน 2560 178
ประกาศรับสมัครงาน!!! 16 มกราคม 2560 534
งบแสดงฐานะทางการเงิน 11 พฤศจิกายน 2559 557
งบทดลอง ปี 2559 11 พฤศจิกายน 2559 652
แบบประเมินของผู้บริหารและอำนวยการ 31 สิงหาคม 2559 848
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 31 สิงหาคม 2559 14488
แบบประเมินระบบแท่งครู 31 สิงหาคม 2559 1342
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ 31 สิงหาคม 2559 1726
บัญชีจัดตำแหน่ง อบต.ขุนควร 31 สิงหาคม 2559 767
ประกาศ การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยความพิการ 02 กุมภาพันธ์ 2559 1889
แผนอัตรากาลัง 3 ปี 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 06 มกราคม 2559 454
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ 06 พฤศจิกายน 2558 42058
งบแสดงฐานะทางการเงินปี 58 02 พฤศจิกายน 2558 795
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 กรกฎาคม 2558 43176
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 02 มิถุนายน 2558 70800

footer3