Get Adobe Flash player

สถานที่ท่องเที่ยว

Travel

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

dla logo2

e laas

planele

info

sso

rd

phayao local

banner9

GIS

ดาวนโหลด

panich

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง 127
ประกาศรับสมัครงาน!!! 222
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 226
งบแสดงฐานะทางการเงิน 184
งบทดลอง ปี 2559 249
แบบประเมินของผู้บริหารและอำนวยการ 473
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 7843
แบบประเมินระบบแท่งครู 779
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ 775
บัญชีจัดตำแหน่ง อบต.ขุนควร 376
Stop Burning 518
ประกาศ การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยความพิการ 1626
แผนอัตรากาลัง 3 ปี 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 236
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ 41849
งบแสดงฐานะทางการเงินปี 58 534
ขึ้นทะเบียนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 42048
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 42750
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 70499

footer2