Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ 02 กรกฎาคม 2562 147
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 18 มิถุนายน 2562 398
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 17 มิถุนายน 2562 146
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 17 มิถุนายน 2562 167
สรุปสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ 17 มิถุนายน 2562 177
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 17 มิถุนายน 2562 170
บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียน 2562 07 มิถุนายน 2562 182
คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 23 มกราคม 2562 280
งบแสดงฐานะทางการเงิน 2561 27 พฤศจิกายน 2561 472
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 15 พฤศจิกายน 2561 494
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ 06 พฤศจิกายน 2561 411
รายงานผลการดำเนินงาน2561 06 พฤศจิกายน 2561 650
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร 06 พฤศจิกายน 2561 434
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควรเชิญชวนมาคัดแยกขยะกันเถอะ 21 สิงหาคม 2561 462
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 18 มิถุนายน 2561 485
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2561 18 มิถุนายน 2561 717
ประกาศอัตรากำลัง 2559 14 มิถุนายน 2561 577
แบบแสดงผลการดำเนินงาน 1/2561 30 มกราคม 2561 719
งบแสดงสถานะทางการเงิน2560 22 พฤศจิกายน 2560 894
ประกาศรับสมัครงาน!!! 16 มกราคม 2560 959
งบแสดงฐานะทางการเงิน 11 พฤศจิกายน 2559 1008
งบทดลอง ปี 2559 11 พฤศจิกายน 2559 1199
แบบประเมินของผู้บริหารและอำนวยการ 31 สิงหาคม 2559 1403
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 31 สิงหาคม 2559 16752
แบบประเมินระบบแท่งครู 31 สิงหาคม 2559 1969

footer3