Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การประชุมคณะกรรมการแผนฯ 03 กรกฎาคม 2563 81
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 03 กรกฎาคม 2563 81
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 03 กรกฎาคม 2563 64
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 22 มิถุนายน 2563 94
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 22 มิถุนายน 2563 98
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 22 มิถุนายน 2563 115
บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 16 มิถุนายน 2563 104
สรุปรายงานสถิติการให้บริการของอบต.ปี2563 16 มิถุนายน 2563 95
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2563 29 พฤษภาคม 2563 147
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการฯ 28 เมษายน 2563 73
ขยายกำหนดเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบ 2563 01 เมษายน 2563 131
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 09 มีนาคม 2563 181
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล 2 อัตรา 03 มีนาคม 2563 213
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับที่ 2 14 กุมภาพันธ์ 2563 185
ประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น 03 กุมภาพันธ์ 2563 195
การเสริมสร้างวินัยข้าราชการ 30 กันยายน 2562 50
แนวทางการลงโทษทางวินัยข้าราชการ 30 กันยายน 2562 45
การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 30 กันยายน 2562 48
ประชาสัมพันธ์โครงการประจำปี 2562 30 กันยายน 2562 48
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ 02 กรกฎาคม 2562 373
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 18 มิถุนายน 2562 987
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 17 มิถุนายน 2562 317
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 17 มิถุนายน 2562 340
สรุปสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ 17 มิถุนายน 2562 424
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 17 มิถุนายน 2562 393

infologo5

footer3