Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ 02 กรกฎาคม 2562 103
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 18 มิถุนายน 2562 249
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 17 มิถุนายน 2562 102
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 17 มิถุนายน 2562 109
สรุปสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ 17 มิถุนายน 2562 126
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 17 มิถุนายน 2562 118
บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียน 2562 07 มิถุนายน 2562 135
คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 23 มกราคม 2562 232
งบแสดงฐานะทางการเงิน 2561 27 พฤศจิกายน 2561 424
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 15 พฤศจิกายน 2561 418
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ 06 พฤศจิกายน 2561 369
รายงานผลการดำเนินงาน2561 06 พฤศจิกายน 2561 603
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร 06 พฤศจิกายน 2561 398
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควรเชิญชวนมาคัดแยกขยะกันเถอะ 21 สิงหาคม 2561 418
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 18 มิถุนายน 2561 444
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2561 18 มิถุนายน 2561 568
ประกาศอัตรากำลัง 2559 14 มิถุนายน 2561 543
แบบแสดงผลการดำเนินงาน 1/2561 30 มกราคม 2561 658
งบแสดงสถานะทางการเงิน2560 22 พฤศจิกายน 2560 859
ประกาศรับสมัครงาน!!! 16 มกราคม 2560 922
งบแสดงฐานะทางการเงิน 11 พฤศจิกายน 2559 969
งบทดลอง ปี 2559 11 พฤศจิกายน 2559 1142
แบบประเมินของผู้บริหารและอำนวยการ 31 สิงหาคม 2559 1349
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 31 สิงหาคม 2559 16550
แบบประเมินระบบแท่งครู 31 สิงหาคม 2559 1904

footer3