Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศอัตรากำลัง 2559 14 มิถุนายน 2561 23
แบบแสดงผลการดำเนินงาน 1/2561 30 มกราคม 2561 127
งบแสดงสถานะทางการเงิน2560 22 พฤศจิกายน 2560 146
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง 30 มกราคม 2560 380
ประกาศรับสมัครงาน!!! 16 มกราคม 2560 485
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 07 ธันวาคม 2559 503
งบแสดงฐานะทางการเงิน 11 พฤศจิกายน 2559 502
งบทดลอง ปี 2559 11 พฤศจิกายน 2559 584
แบบประเมินของผู้บริหารและอำนวยการ 31 สิงหาคม 2559 797
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 31 สิงหาคม 2559 13669
แบบประเมินระบบแท่งครู 31 สิงหาคม 2559 1261
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ 31 สิงหาคม 2559 1567
บัญชีจัดตำแหน่ง อบต.ขุนควร 31 สิงหาคม 2559 709
Stop Burning 12 กุมภาพันธ์ 2559 824
ประกาศ การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยความพิการ 02 กุมภาพันธ์ 2559 1856
แผนอัตรากาลัง 3 ปี 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 06 มกราคม 2559 419
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ 06 พฤศจิกายน 2558 42030
งบแสดงฐานะทางการเงินปี 58 02 พฤศจิกายน 2558 769
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 กรกฎาคม 2558 43104
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 02 มิถุนายน 2558 70737

footer3