Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ 02 กรกฎาคม 2562 15
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 18 มิถุนายน 2562 25
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 17 มิถุนายน 2562 25
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 17 มิถุนายน 2562 29
สรุปสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ 17 มิถุนายน 2562 33
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 17 มิถุนายน 2562 28
บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียน 2562 07 มิถุนายน 2562 42
คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 23 มกราคม 2562 141
งบแสดงฐานะทางการเงิน 2561 27 พฤศจิกายน 2561 325
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 15 พฤศจิกายน 2561 293
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ 06 พฤศจิกายน 2561 267
รายงานผลการดำเนินงาน2561 06 พฤศจิกายน 2561 488
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร 06 พฤศจิกายน 2561 309
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควรเชิญชวนมาคัดแยกขยะกันเถอะ 21 สิงหาคม 2561 333
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 18 มิถุนายน 2561 362
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2561 18 มิถุนายน 2561 304
ประกาศอัตรากำลัง 2559 14 มิถุนายน 2561 455
แบบแสดงผลการดำเนินงาน 1/2561 30 มกราคม 2561 553
งบแสดงสถานะทางการเงิน2560 22 พฤศจิกายน 2560 778
ประกาศรับสมัครงาน!!! 16 มกราคม 2560 843
งบแสดงฐานะทางการเงิน 11 พฤศจิกายน 2559 874
งบทดลอง ปี 2559 11 พฤศจิกายน 2559 1029
แบบประเมินของผู้บริหารและอำนวยการ 31 สิงหาคม 2559 1261
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 31 สิงหาคม 2559 16122
แบบประเมินระบบแท่งครู 31 สิงหาคม 2559 1778

footer3