Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ขยายกำหนดเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบ 2563 01 เมษายน 2563 5
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 09 มีนาคม 2563 23
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล 2 อัตรา 03 มีนาคม 2563 39
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับที่ 2 14 กุมภาพันธ์ 2563 44
ประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น 03 กุมภาพันธ์ 2563 44
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ 02 กรกฎาคม 2562 208
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 18 มิถุนายน 2562 553
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 17 มิถุนายน 2562 193
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 17 มิถุนายน 2562 205
สรุปสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการ 17 มิถุนายน 2562 238
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 17 มิถุนายน 2562 226
บัญชีสรุปเรื่องร้องเรียน 2562 07 มิถุนายน 2562 233
คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 23 มกราคม 2562 343
งบแสดงฐานะทางการเงิน 2561 27 พฤศจิกายน 2561 524
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 15 พฤศจิกายน 2561 565
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ 06 พฤศจิกายน 2561 477
รายงานผลการดำเนินงาน2561 06 พฤศจิกายน 2561 712
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร 06 พฤศจิกายน 2561 488
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควรเชิญชวนมาคัดแยกขยะกันเถอะ 21 สิงหาคม 2561 515
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 18 มิถุนายน 2561 535
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2561 18 มิถุนายน 2561 892
ประกาศอัตรากำลัง 2559 14 มิถุนายน 2561 634
แบบแสดงผลการดำเนินงาน 1/2561 30 มกราคม 2561 775
งบแสดงสถานะทางการเงิน2560 22 พฤศจิกายน 2560 943
ประกาศรับสมัครงาน!!! 16 มกราคม 2560 1029

infologo5

footer3