Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
งบแสดงฐานะทางการเงิน 2561 27 พฤศจิกายน 2561 167
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 15 พฤศจิกายน 2561 141
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ 06 พฤศจิกายน 2561 145
รายงานผลการดำเนินงาน2561 06 พฤศจิกายน 2561 331
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร 06 พฤศจิกายน 2561 155
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควรเชิญชวนมาคัดแยกขยะกันเถอะ 21 สิงหาคม 2561 191
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 18 มิถุนายน 2561 228
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2561 18 มิถุนายน 2561 161
ประกาศอัตรากำลัง 2559 14 มิถุนายน 2561 319
แบบแสดงผลการดำเนินงาน 1/2561 30 มกราคม 2561 383
งบแสดงสถานะทางการเงิน2560 22 พฤศจิกายน 2560 637
ประกาศรับสมัครงาน!!! 16 มกราคม 2560 693
งบแสดงฐานะทางการเงิน 11 พฤศจิกายน 2559 732
งบทดลอง ปี 2559 11 พฤศจิกายน 2559 861
แบบประเมินของผู้บริหารและอำนวยการ 31 สิงหาคม 2559 1100
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 31 สิงหาคม 2559 15303
แบบประเมินระบบแท่งครู 31 สิงหาคม 2559 1577
ข้อตกลงปฏิบัติราชการ 31 สิงหาคม 2559 1979
บัญชีจัดตำแหน่ง อบต.ขุนควร 31 สิงหาคม 2559 1031
ประกาศ การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยความพิการ 02 กุมภาพันธ์ 2559 2047
แผนอัตรากาลัง 3 ปี 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 06 มกราคม 2559 618
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ 06 พฤศจิกายน 2558 42194
งบแสดงฐานะทางการเงินปี 58 02 พฤศจิกายน 2558 1082
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 กรกฎาคม 2558 43389
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย 02 มิถุนายน 2558 70981

footer3