หน้าหลัก


ความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในการรับเบี้ยยังชีพ


Statistics:

มีความพึงพอใจมาก
Votes: 12
92.3%  
มีความพึงพอใจปานกลาง
Votes: 1
7.7%  
ควรปรับปรุง
Votes: 0
0%  

Number of Voters   13
Start Voting   2017-10-16 04:16:21
End Voting   2020-11-16 04:16:21

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


footer3