Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

              ช่องทางร้องเรียนการทุจริต

1. แจ้งด้วยตนเองในวัน – เวลาราชการที่ ศูนย์รับเรื่อง/ร้องทุกข์ ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร

2. แจ้งทางโทรศัพท์ของศูนย์รับเรื่อง/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร โทร 054-890-552

3. แจ้งผ่านทางหนังสือ หรือ จดหมาย พร้อมเอกสารหลักฐาน ส่งที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร
   เลขที่ 312 หมู่8 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140 ( วงเล็บมุมซองว่า ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต )
4. ร้องเรียนผ่านทาง
Website : www.khunkhuan.go.th

5. ติดต่อสายด่วนผู้บริหาร
   นายนาค บุญเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร โทร.089-8534771

infologo5

footer3