Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย2 (ต่อสำนักชี) บ้านสันกลาง หมู่ที่ 12 18 ธันวาคม 2564 15
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 2 เชื่อม ซอย 3 บ้านแสงไทร หมู่ที่ 9 29 ตุลาคม 2564 57
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอย 8 เชื่อม ซอย 10 บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 29 ตุลาคม 2564 61
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย1 เชื่อม ซอย2 (ซอย1ข้างซ้าย) บ้านขุนกำลัง หมู่ที่ 4 17 กุมภาพันธ์ 2564 308
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ปีงบประมาณ 2564 20 มกราคม 2564 361
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 19 มกราคม 2564 458
โครงการก่อสร้างเมรุ(ฌาปนสถาน)บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 16 กรกฎาคม 2563 461
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 ,4 ,9 บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 15 พฤษภาคม 2563 651
ถนนคสล.ซอย 5 หมู่ที่ 9 บ้านแสงไทร 29 พฤศจิกายน 2562 611
ถนนคสล.ซอย 2 หมู่ที่ 12 (ทางขึ้นสำนักชี) 29 พฤศจิกายน 2562 741
ผู้ชนะการประกวดราคา ถนนคสล.บ้านผาตั้ง หมู่ที่6 05 กรกฎาคม 2562 946
ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างเมรุ บ้านน้ำแป้ง หมู่ที่ 2 01 กรกฎาคม 2562 823
ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำหมู่ 8 11 เมษายน 2562 1101
ผู้ชนะเสนอราคาถนน คสล.ทางเข้าป่าสุสาน หมู่ที่ 3 11 กุมภาพันธ์ 2562 1034
ผู้ชนะคสล.ซ2เชื่อมซ6บ้านน้ำปุก 11 กุมภาพันธ์ 2562 925
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค 05 กุมภาพันธ์ 2562 1276
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค 28 ธันวาคม 2561 1336
ประกาศผล คสล.ซอยเข้าถ้ำผาตั้ง บ้านผาต้้ง 30 ตุลาคม 2561 1147
ประกาศผล คสล.ซอยป่าสุสาน บ้านผาต้้ง 30 ตุลาคม 2561 1476
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ดีเซล 06 กันยายน 2561 1375
ผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งไฟฟ้าฯ สายสบเกี๋ยง-สบขาม 06 กรกฎาคม 2561 2829
ผู้ชนะการเสนอราคา รางระบายน้ำ คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 9 05 กรกฎาคม 2561 2424
ผู้ชนะการเสนอราคา รางระบายน้ำ คสล. ซ.2 หมู่ที่ 9 05 กรกฎาคม 2561 2718
ผลการเปิดซองสอบราคา คสล.หมู่11 26 เมษายน 2560 2515
ผลการเปิดซองสอบราคา คสล.หมู่9 26 เมษายน 2560 2759

infologo5

footer3