Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

Display # 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน ซอย 8 เชื่อมซอย 10 บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 13 September 2021 82
รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 2 เชื่อมซอย 3 บ้านแสงไทร ม.9 13 September 2021 70
โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กลานดงเจ้าบ้าน บ้านน้ำแป้ง หมู่ที่2 23 February 2021 584
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย1เชื่อมซอย2 หมู่ที่ 4 20 January 2021 947
โครงการก่อสร้างเมรุ (ณาปนสถาน) เตาเดี่ยว บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 20 January 2021 625
ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแป้ง หมู่ที่ 2 03 August 2020 930
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED หมู่ 8 03 August 2020 781
โครงการก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามลำน้ำแป้ง หมู่ 2 23 June 2020 721
คสล.ซอย 1,4,9 บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 20 April 2020 859
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 13 April 2020 853
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหลอด LED หมู่ที่ 8 08 April 2020 750
ราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล ม.6 บ้านผาตั้ง 17 February 2020 1063
คก.ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน ซ.5 บ้านแสงไทร 04 November 2019 1037
คก.ถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน(ทางขึ้นสำนักชี) ม.12 04 November 2019 1041
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 27 September 2019 885
แผนจัดซื้อจัดจ้างถนนคสล.หมู่ที่12 18 September 2019 949
แผนจัดซื้อจัดจ้างถนนคสล.หมู่ที่9 18 September 2019 856
โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านน้ำแป้ง หมู่ที่ 2 07 June 2019 1253
ราคากลางงานซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ หมู่ 8 21 March 2019 1667
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางฯ หมู่3 15 January 2019 1210
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางฯ หมู่1 15 January 2019 1348
คก.คสล.ทางเข้าป่าสุสาน บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 08 October 2018 1638
โครงการคสล.ทางไปถ้ำผาตั้ง หมู่ที่ 6 08 October 2018 1670
โครงการก่อสร้างศาลาพักศพ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 13 June 2018 2423
ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู 4 บ้านแสงไทร หมู่ที่9 13 June 2018 2176

infologo5

footer3