ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

e bidding

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอย 2 (ทางขึ้นสำนักชี)

บ้านสันกลาง หมู่ที่ 12 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา