ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

e bidding2

ประกาศประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

ด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)