Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย1 เชื่อม ซอย2 22 มกราคม 2564 6
สะพานข้ามลำน้ำแป้ง หมู่ที่ 2 07 สิงหาคม 2563 173
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 07 สิงหาคม 2563 137
ยกเลิก สะพานคสล.บ้านน้ำแป้ง หมู่ที่ 2 02 กรกฎาคม 2563 127
โครงการก่อสร้างเมรุ(ฌาปนสถาน)บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 30 มิถุนายน 2563 181
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หลอด LED บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 08 พฤษภาคม 2563 205
ถนนคสล.ซอย 1 ซอย 4 ซอย 9 บ้านผาตั้ง หมูที่ 6 27 เมษายน 2563 202
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างหลอด LED บ้านสบขาม หมู่ที่8 21 เมษายน 2563 261
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหลอด LED บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 20 เมษายน 2563 215
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย1,4,9 บ้านผาตั้ง 23 มีนาคม 2563 292
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซอย1,4,9 บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 03 มีนาคม 2563 233
คก.ถนนคสล.ซ.5 บ้านแสงไทร 15 พฤศจิกายน 2562 305
ถนนคสล.ซอย 2 (ทางขึ้นสำนักชี) 15 พฤศจิกายน 2562 292
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านน้ำแป้ง หมู่ที่ 2 14 มิถุนายน 2562 426
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ หมู่ 8 26 มีนาคม 2562 549
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอย 2 เชื่อม ซอย6 บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 29 มกราคม 2562 593
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอย1 บ้านสบเกี๋ยง 29 มกราคม 2562 539
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า 13 ธันวาคม 2561 787
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค 03 ธันวาคม 2561 673
คก.จัดซื้อรถกระเช้าไฟ้ฟ้า 14 พฤศจิกายน 2561 729
โครงการคสล.ซอยสุสาน หมู่ที่6 12 ตุลาคม 2561 740
ถนนคสล.ซอยไปถ้ำผาตั้ง หมู่ที่6 12 ตุลาคม 2561 731
ยกเลิกรถกระเช้า 12 กันยายน 2561 1104
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (ขนาด 1 ตัน) 23 สิงหาคม 2561 1046
จัดซื้อรถยนต์ติดตั้งบรรทุกเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 20 สิงหาคม 2561 946

infologo5

footer3