Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (ขนาด 1 ตัน) 23 สิงหาคม 2561 32
จัดซื้อรถยนต์ติดตั้งบรรทุกเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 20 สิงหาคม 2561 43
ก่อสร้างถนน คสล.ทางไปถ้ำผาตั้ง บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 26 มิถุนายน 2561 205
โครงการถนน คสล. ซอยเข้าป่าสุสาน บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 26 มิถุนายน 2561 182
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายบ้านสบเกี๋ยง-สบขาม 22 มิถุนายน 2561 177
ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซ.4 บ้านแสงไทร 22 มิถุนายน 2561 183
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู มีฝาปิด ซ.2 บ้านแสงไทร 22 มิถุนายน 2561 187
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 22 สิงหาคม 2560 399
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 27 กรกฎาคม 2560 916
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมซอย 3-4 บ้านแสงไทร 05 เมษายน 2560 402
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาอ้อม (ซอย 16) 05 เมษายน 2560 378
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอ้อม(ซอย 7) 05 เมษายน 2560 371
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สารภี 05 เมษายน 2560 398
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเกี๋ยง 05 เมษายน 2560 396
สอบราคาซื้อท่อ PVC มอก.17-2532 บ้านน้ำปุก 05 เมษายน 2560 354
ก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 10 สิงหาคม 2559 614
โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 10 สิงหาคม 2559 632
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านน้ำปุก 26 พฤษภาคม 2559 553
ถนน คสล.บ้านแสงไทร หมู่ที่ 9 (ซอย 2) 18 กุมภาพันธ์ 2559 588
ถนน คสล. บ้านแสงไทร หมู่ที่ 9 (ซอยเชื่อม 1-2-3) 18 กุมภาพันธ์ 2559 495
ถนน คสล. บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 (ซอย 15 ,แยกซอย 15) 18 กุมภาพันธ์ 2559 562
ถนน คสล. บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 (ซอย 11) 18 กุมภาพันธ์ 2559 522
ถนน คสล. บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 (ซอย 9) 18 กุมภาพันธ์ 2559 477
ถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 (ซอย 9) 18 กุมภาพันธ์ 2559 570
ถนน คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 (ซอย 5) 18 กุมภาพันธ์ 2559 543

footer3