Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สะพานข้ามลำน้ำแป้ง หมู่ที่ 2 07 สิงหาคม 2563 55
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 07 สิงหาคม 2563 42
ยกเลิก สะพานคสล.บ้านน้ำแป้ง หมู่ที่ 2 02 กรกฎาคม 2563 62
โครงการก่อสร้างเมรุ(ฌาปนสถาน)บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 30 มิถุนายน 2563 101
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หลอด LED บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 08 พฤษภาคม 2563 143
ถนนคสล.ซอย 1 ซอย 4 ซอย 9 บ้านผาตั้ง หมูที่ 6 27 เมษายน 2563 133
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างหลอด LED บ้านสบขาม หมู่ที่8 21 เมษายน 2563 175
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหลอด LED บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 20 เมษายน 2563 136
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย1,4,9 บ้านผาตั้ง 23 มีนาคม 2563 199
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซอย1,4,9 บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 03 มีนาคม 2563 171
คก.ถนนคสล.ซ.5 บ้านแสงไทร 15 พฤศจิกายน 2562 244
ถนนคสล.ซอย 2 (ทางขึ้นสำนักชี) 15 พฤศจิกายน 2562 232
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านน้ำแป้ง หมู่ที่ 2 14 มิถุนายน 2562 360
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ หมู่ 8 26 มีนาคม 2562 470
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอย 2 เชื่อม ซอย6 บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 29 มกราคม 2562 522
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอย1 บ้านสบเกี๋ยง 29 มกราคม 2562 463
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า 13 ธันวาคม 2561 694
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค 03 ธันวาคม 2561 599
คก.จัดซื้อรถกระเช้าไฟ้ฟ้า 14 พฤศจิกายน 2561 657
โครงการคสล.ซอยสุสาน หมู่ที่6 12 ตุลาคม 2561 657
ถนนคสล.ซอยไปถ้ำผาตั้ง หมู่ที่6 12 ตุลาคม 2561 675
ยกเลิกรถกระเช้า 12 กันยายน 2561 1015
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (ขนาด 1 ตัน) 23 สิงหาคม 2561 963
จัดซื้อรถยนต์ติดตั้งบรรทุกเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 20 สิงหาคม 2561 870
ยกเลิก คสล.ทางไปถ้ำผาตั้ง หมู่6 20 กรกฎาคม 2561 903

infologo5

footer3