Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านน้ำแป้ง หมู่ที่ 2 14 มิถุนายน 2562 30
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ หมู่ 8 26 มีนาคม 2562 99
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอย 2 เชื่อม ซอย6 บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 29 มกราคม 2562 147
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอย1 บ้านสบเกี๋ยง 29 มกราคม 2562 139
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า 13 ธันวาคม 2561 303
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค 03 ธันวาคม 2561 288
คก.จัดซื้อรถกระเช้าไฟ้ฟ้า 14 พฤศจิกายน 2561 326
โครงการคสล.ซอยสุสาน หมู่ที่6 12 ตุลาคม 2561 303
ถนนคสล.ซอยไปถ้ำผาตั้ง หมู่ที่6 12 ตุลาคม 2561 339
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (ขนาด 1 ตัน) 23 สิงหาคม 2561 573
จัดซื้อรถยนต์ติดตั้งบรรทุกเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 20 สิงหาคม 2561 538
ก่อสร้างถนน คสล.ทางไปถ้ำผาตั้ง บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 26 มิถุนายน 2561 972
โครงการถนน คสล. ซอยเข้าป่าสุสาน บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 26 มิถุนายน 2561 962
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายบ้านสบเกี๋ยง-สบขาม 22 มิถุนายน 2561 921
ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซ.4 บ้านแสงไทร 22 มิถุนายน 2561 969
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู มีฝาปิด ซ.2 บ้านแสงไทร 22 มิถุนายน 2561 1074
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 22 สิงหาคม 2560 1244
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 27 กรกฎาคม 2560 2125
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมซอย 3-4 บ้านแสงไทร 05 เมษายน 2560 1213
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาอ้อม (ซอย 16) 05 เมษายน 2560 1157
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอ้อม(ซอย 7) 05 เมษายน 2560 1149
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สารภี 05 เมษายน 2560 1266
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเกี๋ยง 05 เมษายน 2560 1149
สอบราคาซื้อท่อ PVC มอก.17-2532 บ้านน้ำปุก 05 เมษายน 2560 1236
ก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 10 สิงหาคม 2559 1582

footer3