Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
คก.จัดซื้อรถกระเช้าไฟ้ฟ้า 14 พฤศจิกายน 2561 9
โครงการคสล.ซอยสุสาน หมู่ที่6 12 ตุลาคม 2561 28
ถนนคสล.ซอยไปถ้ำผาตั้ง หมู่ที่6 12 ตุลาคม 2561 23
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (ขนาด 1 ตัน) 23 สิงหาคม 2561 74
จัดซื้อรถยนต์ติดตั้งบรรทุกเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 20 สิงหาคม 2561 92
ก่อสร้างถนน คสล.ทางไปถ้ำผาตั้ง บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 26 มิถุนายน 2561 356
โครงการถนน คสล. ซอยเข้าป่าสุสาน บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 26 มิถุนายน 2561 316
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายบ้านสบเกี๋ยง-สบขาม 22 มิถุนายน 2561 312
ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซ.4 บ้านแสงไทร 22 มิถุนายน 2561 340
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู มีฝาปิด ซ.2 บ้านแสงไทร 22 มิถุนายน 2561 341
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 22 สิงหาคม 2560 556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 27 กรกฎาคม 2560 1157
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมซอย 3-4 บ้านแสงไทร 05 เมษายน 2560 589
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาอ้อม (ซอย 16) 05 เมษายน 2560 532
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอ้อม(ซอย 7) 05 เมษายน 2560 546
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สารภี 05 เมษายน 2560 577
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเกี๋ยง 05 เมษายน 2560 547
สอบราคาซื้อท่อ PVC มอก.17-2532 บ้านน้ำปุก 05 เมษายน 2560 517
ก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 10 สิงหาคม 2559 775
โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 10 สิงหาคม 2559 792
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านน้ำปุก 26 พฤษภาคม 2559 707
ถนน คสล.บ้านแสงไทร หมู่ที่ 9 (ซอย 2) 18 กุมภาพันธ์ 2559 735
ถนน คสล. บ้านแสงไทร หมู่ที่ 9 (ซอยเชื่อม 1-2-3) 18 กุมภาพันธ์ 2559 651
ถนน คสล. บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 (ซอย 15 ,แยกซอย 15) 18 กุมภาพันธ์ 2559 706
ถนน คสล. บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 (ซอย 11) 18 กุมภาพันธ์ 2559 686

footer3