Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย1 เชื่อม ซอย2 22 มกราคม 2564 230
สะพานข้ามลำน้ำแป้ง หมู่ที่ 2 07 สิงหาคม 2563 580
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 07 สิงหาคม 2563 599
ยกเลิก สะพานคสล.บ้านน้ำแป้ง หมู่ที่ 2 02 กรกฎาคม 2563 329
โครงการก่อสร้างเมรุ(ฌาปนสถาน)บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 30 มิถุนายน 2563 514
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หลอด LED บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 08 พฤษภาคม 2563 589
ถนนคสล.ซอย 1 ซอย 4 ซอย 9 บ้านผาตั้ง หมูที่ 6 27 เมษายน 2563 571
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างหลอด LED บ้านสบขาม หมู่ที่8 21 เมษายน 2563 498
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหลอด LED บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 20 เมษายน 2563 449
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย1,4,9 บ้านผาตั้ง 23 มีนาคม 2563 607
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซอย1,4,9 บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 03 มีนาคม 2563 460
คก.ถนนคสล.ซ.5 บ้านแสงไทร 15 พฤศจิกายน 2562 508
ถนนคสล.ซอย 2 (ทางขึ้นสำนักชี) 15 พฤศจิกายน 2562 485
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านน้ำแป้ง หมู่ที่ 2 14 มิถุนายน 2562 650
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ หมู่ 8 26 มีนาคม 2562 818
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอย 2 เชื่อม ซอย6 บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 29 มกราคม 2562 816
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอย1 บ้านสบเกี๋ยง 29 มกราคม 2562 778
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า 13 ธันวาคม 2561 1053
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค 03 ธันวาคม 2561 1046
คก.จัดซื้อรถกระเช้าไฟ้ฟ้า 14 พฤศจิกายน 2561 1295
โครงการคสล.ซอยสุสาน หมู่ที่6 12 ตุลาคม 2561 962
ถนนคสล.ซอยไปถ้ำผาตั้ง หมู่ที่6 12 ตุลาคม 2561 1028
ยกเลิกรถกระเช้า 12 กันยายน 2561 1365
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (ขนาด 1 ตัน) 23 สิงหาคม 2561 1391
จัดซื้อรถยนต์ติดตั้งบรรทุกเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 20 สิงหาคม 2561 1238

infologo5

footer3