Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รางระบายน้ำรูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย1 เชื่อม ซอย2 22 มกราคม 2564 435
สะพานข้ามลำน้ำแป้ง หมู่ที่ 2 07 สิงหาคม 2563 722
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 07 สิงหาคม 2563 737
ยกเลิก สะพานคสล.บ้านน้ำแป้ง หมู่ที่ 2 02 กรกฎาคม 2563 462
โครงการก่อสร้างเมรุ(ฌาปนสถาน)บ้านนาอ้อม หมู่ที่ 5 30 มิถุนายน 2563 815
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หลอด LED บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 08 พฤษภาคม 2563 729
ถนนคสล.ซอย 1 ซอย 4 ซอย 9 บ้านผาตั้ง หมูที่ 6 27 เมษายน 2563 757
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างหลอด LED บ้านสบขาม หมู่ที่8 21 เมษายน 2563 626
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหลอด LED บ้านสบขาม หมู่ที่ 8 20 เมษายน 2563 593
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย1,4,9 บ้านผาตั้ง 23 มีนาคม 2563 893
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซอย1,4,9 บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 03 มีนาคม 2563 597
คก.ถนนคสล.ซ.5 บ้านแสงไทร 15 พฤศจิกายน 2562 627
ถนนคสล.ซอย 2 (ทางขึ้นสำนักชี) 15 พฤศจิกายน 2562 660
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านน้ำแป้ง หมู่ที่ 2 14 มิถุนายน 2562 846
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ หมู่ 8 26 มีนาคม 2562 966
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอย 2 เชื่อม ซอย6 บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 29 มกราคม 2562 1003
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอย1 บ้านสบเกี๋ยง 29 มกราคม 2562 933
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า 13 ธันวาคม 2561 1392
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค 03 ธันวาคม 2561 1238
คก.จัดซื้อรถกระเช้าไฟ้ฟ้า 14 พฤศจิกายน 2561 1584
โครงการคสล.ซอยสุสาน หมู่ที่6 12 ตุลาคม 2561 1107
ถนนคสล.ซอยไปถ้ำผาตั้ง หมู่ที่6 12 ตุลาคม 2561 1184
ยกเลิกรถกระเช้า 12 กันยายน 2561 1530
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (ขนาด 1 ตัน) 23 สิงหาคม 2561 1633
จัดซื้อรถยนต์ติดตั้งบรรทุกเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 20 สิงหาคม 2561 1470

infologo5

footer3