Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านน้ำแป้ง หมู่ที่ 2 14 มิถุนายน 2562 78
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ หมู่ 8 26 มีนาคม 2562 150
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอย 2 เชื่อม ซอย6 บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 29 มกราคม 2562 193
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอย1 บ้านสบเกี๋ยง 29 มกราคม 2562 192
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า 13 ธันวาคม 2561 355
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค 03 ธันวาคม 2561 342
คก.จัดซื้อรถกระเช้าไฟ้ฟ้า 14 พฤศจิกายน 2561 370
โครงการคสล.ซอยสุสาน หมู่ที่6 12 ตุลาคม 2561 360
ถนนคสล.ซอยไปถ้ำผาตั้ง หมู่ที่6 12 ตุลาคม 2561 387
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (ขนาด 1 ตัน) 23 สิงหาคม 2561 638
จัดซื้อรถยนต์ติดตั้งบรรทุกเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 20 สิงหาคม 2561 584
ก่อสร้างถนน คสล.ทางไปถ้ำผาตั้ง บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 26 มิถุนายน 2561 1104
โครงการถนน คสล. ซอยเข้าป่าสุสาน บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 26 มิถุนายน 2561 1093
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายบ้านสบเกี๋ยง-สบขาม 22 มิถุนายน 2561 1031
ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซ.4 บ้านแสงไทร 22 มิถุนายน 2561 1084
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู มีฝาปิด ซ.2 บ้านแสงไทร 22 มิถุนายน 2561 1244
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 22 สิงหาคม 2560 1350
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 27 กรกฎาคม 2560 2307
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมซอย 3-4 บ้านแสงไทร 05 เมษายน 2560 1340
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาอ้อม (ซอย 16) 05 เมษายน 2560 1290
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอ้อม(ซอย 7) 05 เมษายน 2560 1280
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สารภี 05 เมษายน 2560 1387
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเกี๋ยง 05 เมษายน 2560 1276
สอบราคาซื้อท่อ PVC มอก.17-2532 บ้านน้ำปุก 05 เมษายน 2560 1356
ก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 10 สิงหาคม 2559 1706

footer3