Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า 13 ธันวาคม 2561 141
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค 03 ธันวาคม 2561 137
คก.จัดซื้อรถกระเช้าไฟ้ฟ้า 14 พฤศจิกายน 2561 151
โครงการคสล.ซอยสุสาน หมู่ที่6 12 ตุลาคม 2561 158
ถนนคสล.ซอยไปถ้ำผาตั้ง หมู่ที่6 12 ตุลาคม 2561 172
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (ขนาด 1 ตัน) 23 สิงหาคม 2561 373
จัดซื้อรถยนต์ติดตั้งบรรทุกเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 20 สิงหาคม 2561 382
ก่อสร้างถนน คสล.ทางไปถ้ำผาตั้ง บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 26 มิถุนายน 2561 630
โครงการถนน คสล. ซอยเข้าป่าสุสาน บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 26 มิถุนายน 2561 584
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายบ้านสบเกี๋ยง-สบขาม 22 มิถุนายน 2561 583
ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูมีฝาปิด ซ.4 บ้านแสงไทร 22 มิถุนายน 2561 614
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู มีฝาปิด ซ.2 บ้านแสงไทร 22 มิถุนายน 2561 695
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 22 สิงหาคม 2560 898
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 27 กรกฎาคม 2560 1516
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมซอย 3-4 บ้านแสงไทร 05 เมษายน 2560 867
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาอ้อม (ซอย 16) 05 เมษายน 2560 809
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอ้อม(ซอย 7) 05 เมษายน 2560 829
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สารภี 05 เมษายน 2560 866
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเกี๋ยง 05 เมษายน 2560 803
สอบราคาซื้อท่อ PVC มอก.17-2532 บ้านน้ำปุก 05 เมษายน 2560 872
ก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 10 สิงหาคม 2559 1215
โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านน้ำปุก หมู่ที่ 1 10 สิงหาคม 2559 1254
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านน้ำปุก 26 พฤษภาคม 2559 1062
ถนน คสล.บ้านแสงไทร หมู่ที่ 9 (ซอย 2) 18 กุมภาพันธ์ 2559 1180
ถนน คสล. บ้านแสงไทร หมู่ที่ 9 (ซอยเชื่อม 1-2-3) 18 กุมภาพันธ์ 2559 919

footer3