Get Adobe Flash player
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

12717721 677968485678557 3772656830247134372 n

มาตรการ 60 วันอันตราย ‪#‎งดเผาเด็ดขาด‬
ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2559 รับแจ้งเหตุการณ์เผาตลอด 24 ชั่วโมง
- ที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่ง
- ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดพะเยา...
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา
   โทร 054- 88 112
-สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
โทร054-449 644
- สายด่วน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784
- สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 1362
- สายด่วน 191.

footer